Tiada lagi MAI, akan jadi MARii dengan skop lebih luas

Selepas ini, Institut Automotif Malaysia (MAI) akan dijenamakan semula dan dikenali sebagai Institut Automoitf, Robotik dan IoT Malaysia (MARii). Diumumkan ketika majlis anugerah MAI Car of the Year 2018 pada Isnin lalu, agensi berkenaan juga akan memperluas skop tugasan dan akan bertindak selaku pusat koordinasi dan pemikir, bertujuan untuk mempertingkat daya saing di dalam industri automotif tempatan.

Perluasan skop itu akan meliputi aspek seperti pengangkutan keseluruhan, termasuk ssitem pintar pengangkutan dan perkhidmatan lain yang berkaitan melalui penggunaan robotik dan internet of things (IoT) ke dalam protfolio institut berkenaan.

“Kemajuan teknologi automotif akan mewujudkan pertembungan dengan keseluruhan mobiliti ke arah automasi perhubungan ditahap yang lebih tinggi. Ini dijangka akan menggalakkan aplikasi silang-fungsi di dalam bidang pengilangan dan IT yang lebih maju, dengan penggunaan robotik dan IoT akan menjadi keperluan yang penting untuk mencapai taraf Industri 4.0. Di atas sebab-sebab inilah MARii akan ditugaskan untuk menggalas tanggungjawab untuk memperkukuh pembangunan industri automotif negara,” ujar CEO MAI, Datuk Madani Sahari.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri, Datuk Darell Leiking pula berkata perluasan skop itu selari dengan corak pembangunan ketika ini, dan juga keperluan untuk mencari sumber baru bagi nilai dan pembangunan melalui pertembungan antara teknologi-teknologi baru yang ada.

“Dunia pengilangan sedang mengalami perubahan besar, dipacu oleh Industri 4.0 yang termasuk di dalamnya seperti cetakan 3D, IoT, perkomputeran cloud, augmented reality dan persepaduan sistem,” ujar beliau.

“Diperingkat global, sektor automotif menjadi penggerak utama pelaksanaan pendekatan robotik dan IoT. Aplikasi seperti sistem bantuan pemandu termaju, sistem pengurusan pemanduan, teknologi kamera dan lain-lain kini melengkapi kenderaan moden akan menyumbang kepada perluasan terhadap perniagaan serta peluang baru melalui mobiliti terhubung,” tambah beliau.

Leiking turut menjelaskan, perkara ini juga akan turut terkandung di dalam penilaian semula Dasar Automotif Nasional, yang akan diumumkan tahun depan. “Dasar yang akan disemak semula ini akan meliputi keseluruhan ekosistem automotif dan akan berteraskan teknologi masa depan, seperi kenderaan generasi akan datang (NXGV), mobiliti sebagai perkhidmatan (MaaS) dan revolusi industri 4.0 termasuk kepintaran buatan (AI),” jelas beliau.

Related Cars for Sale on

Source: Read Full Article